Κατακαλών, Λέων

(τέλη 9ου αι. μ.Χ.). Βυζαντινός αξιωματούχος. Σε έργο του Νικήτα Παφλαγόνα αναφέρεται ως γαμπρός του πατριάρχη Φώτιου και δρουγγάριος της βίγλας. Μετά την καθαίρεση του Φώτιου από τον πατριαρχικό θρόνο, εξορίστηκε και κλείστηκε σε μοναστήρι. Όταν όμως με τις ενέργειες του πατριάρχη Ευθύμιου τού απονεμήθηκε χάρη, επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί έγινε μάγιστρος και δομέστικος των σχολών της Ανατολής, αξίωμα με το οποίο εστάλη εναντίον των Βουλγάρων, από τους οποίους ηττήθηκε όμως στο Βουλγαροψύγιο της Θράκης (894).

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.